Θετικό το ισοζύγιο της μισθωτής εργασίας στο Ν. Καρδίτσας το Σεπτέμβριο και στο 9μηνο

Θετικό κατά 355 θέσεις ήταν το ισοζύγιο της μισθωτής εργασίας στο Ν. Καρδίτσας το εννιάμηνο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου σύμφωνα με τα στοιχεία του συστήματος «Εργάνη». Οι προσλήψεις ανήλθαν 9.918, ενώ οι αναγγελίες οικειοθελούς αποχώρησης, οι καταγγελίες συμβάσεων και οι λύσεις συμβάσεων ήταν 9.563.

Συγκεκριμένα στην Καρδίτσα τον Σεπτέμβριο πραγματοποιήθηκαν 2.097 προσλήψεις, ενώ οι αναγγελίες οικειοθελούς αποχώρησης, οι καταγγελίες συμβάσεων και οι λύσεις συμβάσεων έφθασαν τις 1.435 με αποτέλεσμα το ισοζύγιο να είναι θετικό κατά 662 θέσεις.
Σε ότι αφορά τους υπόλοιπους Νομούς της Θεσσαλίας, το ισοζύγιο προσλήψεων- απολύσεων στο Ν. Λάρισας ήταν θετικό κατά 1.286 θέσεις, στη Μαγνησία θετικό κατά 132, στα Τρίκαλα θετικό κατά 578 και στις Σποράδες αρνητικό κατά 2.387.

Xάθηκαν 25.804 θέσεις
Όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα του Πληροφοριακού Συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ», στη χώραετικό κατά 263.463 θέσεις εργασίας ήταν το ισοζύγιο της απασχόλησης στο εννεάμηνο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2022, ενώ, κατά το μήνα Σεπτέμβριο, το ισοζύγιο ήταν επίσης θετικό κατά 26.238 θέσεις.
Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων σε ανακοίνωσή του, στο εννεάμηνο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου, οι αναγγελίες προσλήψεων ανήλθαν στις 2.261.137 και οι αποχωρήσεις έφτασαν τις 1.997.674 (1.139.696 καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου και 857.978 οικειοθελείς αποχωρήσεις). Έτσι, το ισοζύγιο των ροών μισθωτής απασχόλησης του πρώτου εννεαμήνου του έτους ήταν θετικό κατά 263.463 θέσεις εργασίας.
Τον Σεπτέμβριο, οι αναγγελίες πρόσληψης ανήλθαν σε 343.166, ενώ οι αποχωρήσεις έφτασαν τις 316.928 (131.312 οικειοθελείς αποχωρήσεις και 185.616 καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου). Συνεπώς, το ισοζύγιο του Σεπτεμβρίου ήταν θετικό κατά 26.238 θέσεις εργασίας.