Στις περιπτώσεις νέας μίσθωσης αγροτεμαχίων θα λαμβάνεται υπόψη η καλλιέργεια του αγροτεμαχίου την προηγούμενη χρονιά έτσι ώστε να ενταχθεί στις υποχρεώσεις αμειψισποράς της εκμετάλλευσης.

Όλες οι σχετικές πληροφορίες με το είδος καλλιέργειες, για παράδειγμα θα μπορούν να αναφέρονται στο ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης. Δηλαδή θα πρέπει να αναφέρονται καθαρά οι καλλιέργειες προς αντικατάσταση (βαμβάκι, αραβόσιτος, μηδική) και να είναι δηλωμένο το αγροτεμάχιο αν είναι ποτιστικό στο ΟΣΔΕ.

Τα παραπάνω, σημειώνονται στις πρώτες οδηγίες με τη μορφή ερωταπαντήσεων που εξέδωσαν οι αρμόδιες αρχές, σε σχέση με τις δράσεις του νέου πρασινίσματος.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα