Αρνητικά γνωμοδότησε σήμερα το Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας επί τριών Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για κατασκευή αιολικών σταθμών σε ορεινές περιοχές των Δήμων Αργιθέας, Μουζακίου και Πύλης.

Πιο αναλυτικά, το σώμα έδωσε αρνητική γνώμη στη ΜΠΕ που αφορά αιολικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 20 MW στη θέση «ΧΟΝΔΡΟΣΠΑΝΙ» στη Δ.Ε. Ανατολικής Αργιθέας. Το εν λόγω αιολικό πάρκο είναι της εταιρείας «INTRAKAT Αιολικη Ανατολικής Αργιθεας Ε.Ε».

Στη συνέχεια το Περιφερειακό Συμβούλιο γνωμοδότησε αρνητικά στη ΜΠΕ για το αιολικό σταθμό ισχύος 33,6 MW της εταιρείας «ΤΕΡΝΑ Ενεργειακη ΑΒΕΤΕ» στη θέση «Κορυφές» και των συνοδών του έργων, στους Δήμους Αργιθέας και Μουζακίου.

Η τρίτη αρνητική γνωμοδότηση αφορούσε της ΜΠΕ για την κατασκευή 7 αιολικών σταθμών στους Δήμους Αργιθέας και Πύλης, για τους οποίους σας έχει ενημερώσει με παλαιότερα ρεπορτάζ ο «Νέος Αγών» (εδώ και εδώ). Συγκεκριμένα πρόκειται για 7 αιολικά πάρκα στη θέση «Αυγό» ΔΕ Πινδέων ισχύος 52mw, στη θέση «Κορυφή-Καρατζιούνη» ΔΕ Πινδέων ισχύος 29,4 mw, στη θέση «Κορυφή-Καυκιά» ΔΕ Πινδέων ισχύος 28mw, στη θέση «Ψηλά Δέντρα» ΔΕ Πινδέων ισχύος 42 mw, στη θέση «Κερασούλες-Νταλαμήτρου ΔΕ Πινδέων ισχύος 33,6 mw, στη θέση «Κορυφή-Καυκιά» ΔΕ Πινδέων -Αργιθέας ισχύος 29,4mw, στη θέση «Μαυροβούνιον» ΔΕ Πινδέων -Αργιθέας ισχύος 25,2 mw και των συνοδών τους έργων που χωροθετούνται στους δύο αυτούς Δήμους.

Σύμφωνα με τη ΜΠΕ, το δίκτυο των επτά αιολικών αφορά 58 ανεμογεννήτριες ύψους 150 μέτρων, που ζητείται να στηθούν σε υψόμετρα από 1.230 μέχρι 2.027 μέτρα.
Το οδικό δίκτυο των εγκαταστάσεων ανέρχεται στο ιλιγγιώδες μέγεθος των 55.476 μέτρων, σε μια περιοχή Κοινοτήτων και οικισμών σε ακτίνα μόλις δύο χιλιομέτρων.