Αρκετές εκτάσεις στους νομούς Καρδίτσας, Τρικάλων, Ημαθίας, που δηλώθηκαν στο ΟΣΔΕ με ετήσιες καλλιέργειες «χτύπησαν» στη διαδικασία του monitoring κι έτσι οι αγρότες είχαν προβλήματα στην προκαταβολή της ενιαίας ενίσχυσης του Οκτωβρίου.

Από 1ης Νοεμβρίου 2022, θα ανοίξει το σύστημα ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για τις περιπτώσεις σφαλμάτων που θα αφορούν τα αγροτεμάχια που ελέγχονται με την μέθοδο monitoring, και σε συνεργασία με τα Κ.Υ.Δ., χωρίς επί πλέον κόστος, θα προχωρήσει στις όποιες διορθώσεις χρειάζονται, ενώ μόνο όταν κριθεί απαραίτητο θα ζητούνται, μέσω email, ενέργειες από τους παραγωγούς.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα