Το μεγάλο δίλημμα...

Η ενεργειακή κρίση καθιστά εξαιρετικά δύσκολη την απορρόφηση των επιβαρύνσεων για τους καταναλωτές.

Αρκετοί Καρδιτσιώτες πολίτες σε ερώτηση αν θα αλλάξουν από φυσικό αέριο σε πετρέλαιο θέρμανσης, ανέφεραν ότι η ρευστή κατάσταση έχει ανατρέψει τα δεδομένα στην ενέργεια.
Συγκεκριμένα, το πετρέλαιο θέρμανσης αποτελεί τούτη την στιγμή την οικονομικότερη λύση, καθώς η τιμή έχει αυξηθεί κατά πολύ, και σπρώχνει σε ανοδικά επίπεδα εξίσου αυτή του ηλεκτρικού ρεύματος.

Ωστόσο, μερικοί επισήμαναν ότι είναι πλέον αργά να αλλάξουν τρόπο θέρμανσης, καθώς σε κάποιες περιπτώσεις δεν προκύπτει τοποθέτηση λέβητα πετρελαίου. Παράλληλα, η διπλάσια επιδότηση σε όσους χρησιμοποιήσουν πετρέλαιο φέτος, καθιστά το τελευταίο πιο ελκυστικό σε σύγκριση με αέριο και ρεύμα.

Να σημειωθεί μάλιστα ότι το κόστος θέρμανσης ήταν 840 ευρώ για φυσικό αέριο, 1.350 για πετρέλαιο και 1.105 για ρεύμα. Τα τρέχοντα όμως επίπεδα έχουν διαφοροποιηθεί σε μεγάλο βαθμό, καθώς το κόστος με αέριο εκτινάσσεται στα 3.000 ευρώ (!), με πετρέλαιο κυμαίνεται στα 1.600, ενώ με ρεύμα στα 980. Βέβαια, λαμβάνονται υπόψιν και οι επιδοτήσεις του Σεπτεμβρίου που συγκρατούν ως ένα σημείο τις έως τώρα διαμορφωθείσες τιμές.
Δ.Γ.