Υπέρ του ελληνικού βαμβακιού φαίνεται ότι… συνωμοτούν για άλλη μια χρονιά oι συσχετισμοί που διαμορφώνονται στην παγκόσμια αγορά, δίνοντας στους
αγρότες αρκετούςλόγους να το τοποθετήσουν ψηλά στη λίστα των καλλιεργητικών τους επιλογών.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα