Το βάρος στα νέα ζευγάρια...

Γενικά η οικονομία και οι παράμετροί της απασχολούν (και) αυτό το διάστημα τις πολιτικές παρατάξεις, προσπαθώντας οι ίδιες έως τις 25 Ιουνίου να παρουσιάσουν ξανά το πρόγραμμά τους γύρω από το τοπίο των φόρων. Δίπλα όμως στην όλη συζήτηση συμπορεύεται το ζήτημα της ακρίβειας.

Οι απαγορευτικές τιμές κυρίως στα βασικά είδη τροφίμων θέτουν δυσκολίες στα νεαρά ζευγάρια. Προφανώς το πρόβλημα εντοπίζεται σε κάθε σχεδόν πολίτη. Αλλά τα άτομα νεαρής ηλικίας που ξεκινούν με χαμηλούς μισθούς τον εργασιακό τους βίο, μετά βίας ισορροπούν μεταξύ των εξόδων του σπιτιού και της κάλυψης των βασικών αγαθών.

Όπως σημείωναν δημότες της Καρδίτσας, οι δυσκολίες των διαδοχικών κρίσεων χτυπούν απευθείας τους νέους, εκείνους δηλαδή που επιθυμούν να βάλουν τη ζωή τους σε μια σειρά, μα αντίκρισμα ακόμη δε βρίσκουν.

Δ.Γ.