Τοποθετούνται καλαθάκια- βρύσες στον πεζόδρομο Στ. Λάππα στην Καρδίτσα (φωτο)

Άρχισε τελικά σήμερα (18/6) η τοποθέτηση του εναπομείναντα αστικού εξοπλισμού στον πεζόδρομο Στ. Λάππα στην Καρδίτσα, στο πλαίσιο της εργολαβίας «ανοιχτό κέντρο εμπορίου».

Το συνεργείο της εργολήπτριας εταιρείας τοποθετεί τα καλαθάκια απορριμμάτων και δύο δημόσιες βρύσες, πριν και μετά τη διασταύρωση με τον πεζόδρομο της Βάλβη.

Θα ακολουθήσει η διαμόρφωση του μικρού σιντριβανιού- υγρού στοιχείου στο μέσον της διασταύρωσης των δύο πεζοδρόμων.