Σε προκήρυξη για την πλήρωση τριών θέσεων ειδικευμένων ιατρών προχωρά το Γενικό Νοσοκομείο Καρδίτσας με απόφαση που υπογράφει η Διοικήτρια Μαίρη Κουτσιούμπα.


Οι θέσεις αφορούν το Διευθυντή Ακτινολογίας, τον Επιμελητή Β’ Αιματολογίας ή Ιατρικής Βιοπαθολογίας Εργαστηριακής Ιατρικής (για το αιματολογικό εργαστήριο) και Επιμελητή Β’ Ουρολογίας.


Για τις θέσεις γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι όσοι έχουν Ελληνική ιθαγένεια ή ιθαγένεια κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος, τίτλο ιατρικής ειδικότητας αντίστοιχο με τη θέση.


Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση esydoctors.moh.gov.gr αρχίζει στις 12/08/2022 ώρα 12.00 (μεσημέρι) και λήγει στις 02/09/2022 ώρα 24.00