ην παραίτηση του Απόστολου Ντουλαβέρη από τη θέση του Προέδρου της Κοινότητας Θραψιμίου έκανε δεκτή ο Δήμαρχος Σοφάδων κ. Θάνος Σκάρλος.
Παράλληλα καλεί, μέσα σε χρονικό διάστημα πέντε ημερών, τον Ιωάννη Παναγιώτου τ πρώτου αναπληρωματικού Προέδρου της ως άνω Κοινότητας, που είναι κενή, να προσέλθει στο Δημαρχείο για ορκωμοσία και να αναλάβει κατά νόμο καθήκοντα Προέδρου.