Την τροποποίηση της αρχικής μελέτης που αφορά το έργο της ανάπλασης της πλατείας στην τοπική κοινότητα Κρανιάς αποφάσισε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μουζακίου.

Η εισήγηση της τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου είχε ως εξής:

Στην μελέτη έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ» προβλέπεται η ανάπλαση των πλατειών των Τοπικών Κοινοτήτων Παλαιοχωρίου, Κρανιάς και Ριζοβουνίου στα πλαίσια της αποκατάστασης κοινοχρήστων χώρων από θεομηνία. Συγκεκριμένα ανά οικισμό προτείνονταν οι εξής παρεμβάσεις:
Τ.Κ. Παλαιοχωρίου
– Προτείνεται να επενδυθούν τα υπάρχοντα παρτέρια με πέτρα.
– Προτείνεται η κατασκευή χτιστών υπαίθριων καθιστικών περιμετρικά τα οποία θα επενδυθούν με την ίδια πέτρα που αναφέρθηκε παραπάνω, ενώ στο κάθισμα τους θα τοποθετηθούν ξύλινες δοκοί.
– Θα μετακινηθούν οι δύο κολώνες φωτισμού που βρίσκονται στην μέση της πλατείας δημιουργώντας έτσι ελεύθερο χώρο για την διεξαγωγή εκδηλώσεων. Τα φώτα αυτά θα τοποθετηθούν στην νέα θέση των παγκακίων. Επιπλέον θα τοποθετηθούν 4 προβολείς, οι οποίοι θα καλύψουν πλήρως τον γενικό φωτισμό της πλατείας. Επίσης θα τοποθετηθεί επιδαπέδιος γραμμικός φωτισμός, ο οποίος θα υποδεικνύει την διαδρομή από τον δρόμο μέχρι την υπάρχουσα υπερυψωμένη εξέδρα τονίζοντας την διακριτικά με αυτόν τον τρόπο.
– Προτείνεται μια νέα πλακόστρωση στο έδαφος της πλατείας η οποία θα δημιουργεί ένα μοτίβο που σε συνδυασμό την χρήση φυσικών υλικών (πέτρα, κυβόλιθοι) θα δημιουργήσει ένα ενδιαφέρον αισθητικό αποτέλεσμα.
– Επιπλέον θα διατηρηθεί η υπάρχουσα δενδροφύτευση η οποία θα ενισχυθεί με νέα στα περιμετρικά παρτέρια και θα προσφέρει φυσική σκίαση στο αναβαθμισμένο υπάρχον καθιστικό.
Τ.Κ. Κρανιάς
– Διατήρηση της υπάρχουσας πλακόστρωσης, η οποία κρίνεται αξιόλογη και η αντικατάσταση ορισμένων πλακών που έχουν φθαρεί με ίδιου τύπου.
– Αφαίρεση του συντριβανιού και αναπλήρωση του κενού με την υπάρχουσα πλακόστρωση, ώστε να υπάρχει οπτική συνέχεια.
– Μεταφορά της υπάρχουσας κρήνης και των παγκακίων που υπάρχουν δίπλα της στο παρτέρι ακριβώς απέναντι από την υπάρχουσα θέση της, στο μέσο του παρτεριού. Εκατέρωθεν της πετρόκτιστης βρύσης θα τοποθετηθούν παγκάκια.
– Το παρτέρι στο οποίο βρισκόταν η κρήνη θα μεγαλώσει σε πλάτος και ύψος ώστε να διαμορφωθεί μία εξέδρα η οποία θα μπορεί να φιλοξενήσει διάφορες εκδηλώσεις. Η κατασκευή θα είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα και περιμετρικά θα επενδυθεί από πέτρα ώστε να εναρμονίζεται οπτικά με τα υπόλοιπα υπερυψωμένα στοιχεία (παρτέρια).
– Θα μετακινηθούν οι δύο κολώνες φωτισμού που βρίσκονται στην μέση της πλατείας δημιουργώντας έτσι ελεύθερο χώρο για την διεξαγωγή εκδηλώσεων. Τα φώτα αυτά θα τοποθετηθούν στην νέα θέση των καθιστικών (παγκάκια). Επιπλέον θα τοποθετηθούν 4 προβολείς, οι οποίοι θα καλύψουν πλήρως τις ανάγκες για το γενικό φωτισμό της πλατείας.
– Επιπλέον προτείνεται ο φωτισμός των πλατάνων με ειδικούς προβολείς οι οποίοι θα δημιουργούν μια εντυπωσιακή ατμόσφαιρα κατά την διάρκεια της νύχτας και θα αναδεικνύουν το φυσικό κάλλος.
Τ.Κ. Ριζοβουνίου
– Προτείνεται μια νέα πλακόστρωση στο έδαφος της πλατείας, η οποία θα δημιουργεί ένα ενδιαφέρον μοτίβο που σε συνδυασμό με την χρήση φυσικών υλικών (πέτρα, κυβόλιθοι) θα δημιουργήσει ένα ιδιαίτερο αισθητικό αποτέλεσμα. Στην νέα αυτή χάραξη της πλατείας θα δημιουργηθούν παρτέρια χαμηλής βλάστησης αλλά και μια πέργκολα που θα συμβάλει με την σκίαση της στην βελτίωση του μικροκλίματος.
– Επίσης προτείνεται νέα πλακόστρωση στο πεζοδρόμιο που βρίσκεται επί της επαρχιακής οδού, καθότι το υπάρχον είναι φθαρμένο.
– Προτείνεται η κατασκευή χτιστών υπαίθριων καθιστικών περιμετρικά τα οποία θα επενδυθούν με την ίδια πέτρα που αναφέρθηκε παραπάνω, ενώ στο κάθισμα τους θα τοποθετηθούν ξύλινες δοκοί. Τα υπάρχοντα παγκάκια θα συντηρηθούν και θα τοποθετηθούν σε νέα θέση δίπλα από τα υπάρχοντα παρτέρια.
– Θα δημιουργηθεί μία εξέδρα, η οποία θα ακολουθεί το μοτίβο της πλακόστρωσης της πλατείας, με σκοπό την εναρμόνισή της με τον υπόλοιπο περιβάλλοντα χώρο.
– Θα αφαιρεθούν οι υπάρχοντες στύλοι φωτισμού και θα τοποθετηθούν σε νέα θέση περιμετρικά της πλατείας, ενώ θα ενισχυθούν με τέσσερις προβολείς οι οποίοι θα τοποθετηθούν στις τέσσερις γωνίες της πλατείας και θα καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες της πλατείας για γενικό φωτισμό.
– Επιπλέον θα διατηρηθεί η υπάρχουσα δενδροφύτευση, η οποία θα ενισχυθεί με νέα στα περιμετρικά παρτέρια και θα προσφέρει φυσική σκίαση στο αναβαθμισμένο υπάρχον καθιστικό.
– Τέλος θα τοποθετηθούν παγκάκια σε νέες θέσεις ικανοποιώντας τις ανάγκες για στάση και ξεκούραση των χρηστών στης πλατείας.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ
Πριν από την έναρξη των εργασιών στο έργο διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο της Κοινότητας Κρανιάς ότι εξαιτίας του αναπτυγμένου ριζικού συστήματος των δένδρων της πλατείας υπήρχαν εκτεταμένες ζημιές στο δάπεδο της πλατείας (ρηγματώσεις, ανύψωση δαπέδου). Ο Πρόεδρος προέβη στην ενημέρωση της Υπηρεσίας και ζήτησε να γίνουν ενέργειες για την αντιμετώπιση του φαινομένου, η οποία στη συνέχεια διαπίστωσε την αλήθεια των αναφερομένων και έκρινε ότι απαιτούνται:
– Καθαίρεση των πλακοστρώσεων σε όλη την επιφάνεια της πλατείας.
– Επίστρωση όλης της επιφάνειας της πλατείας με νέα πλακόστρωση και όχι μερική αντικατάσταση πλακών.
Επειδή στην μελέτη του έργου δεν προβλέφθηκαν οι παραπάνω εργασίες σε τόσο μεγάλη ποσότητα και προκειμένου να μπορέσουν να υλοποιηθούν απαιτείται να γίνει αντίστοιχη μείωση αυτών των εργασιών σε κάποια άλλη πλατεία.
Λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των μόνιμων κατοίκων των τριών Τοπικών Κοινοτήτων που εξυπηρετούνται από τις πλατείες προτείνεται να γίνει μείωση των εργασιών στην πλατεία του Παλαιοχωρίου και αύξηση των εργασιών στην πλατεία της Κρανιάς.
Οι παραπάνω αλλαγές δεν αλλοιώνουν το αρχικό φυσικό αντικείμενο του έργου αποτελούν όμως τροποποίηση της μελέτης του έργου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 παρ. (β) του Ν.4412/2016 στο οποίο αναφέρεται: «Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται, χωρίς νέα διαδικασία σύναψης, εφόσον ο φορέας κατασκευής του έργου διαπιστώσει, ότι προέκυψε ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών, οι οποίες δεν περιλαμβάνονται, είτε κατά το είδος είτε κατά την ποσότητα, στο αρχικό ανατεθέν έργο ούτε στην πρώτη συναφθείσα σύμβαση και κατέστησαν αναγκαίες κατά την εκτέλεση του έργου, όπως αυτό περιγράφεται στην αρχική σύμβαση, με την προϋπόθεση ότι οι συμπληρωματικές εργασίες δεν μπορούν τεχνικά ή οικονομικά να διαχωριστούν από την κύρια σύμβαση, χωρίς να δημιουργήσουν μείζονα προβλήματα για τις αναθέτουσες αρχές ή όταν αυτές οι εργασίες, μολονότι μπορούν να διαχωριστούν από την αρχική σύμβαση, είναι απόλυτα αναγκαίες για την τελειοποίησή της χωρίς να μεταβάλλουν τη συνολική της φύση.»