Την πρόσκληση για την κάλυψη του Μετοχικού Κεφαλαίου της υπό ίδρυσης Καλαθοσφιαρικής Ανώνυμης Εταιρίας δημοσιοποίησε η προσωρινή επιτροπή του ΑΣ Καρδίτσας.

Οι “κυανόλευκοι” βάζουν μπρος όλες τις διαδικασίες, για να προχωρήσουν όλα όσα προβλέπονται και αφορούν στη συμμετοχή τους στο κορυφαίο πρωτάθλημα της χώρας.
Με απόλυτη διαφάνεια, στοιχείο που χαρακτηρίζει την διοίκηση από την πρώτη ώρα ανάληψης των ηνίων του συλλόγου μέχρι τις μέρες μας.
Το αρχικό μετοχικό κεάλαιο που πρέπει να καλυφθεί στην υπό ίδρυση ΚΑΕ είναι 240.000 ευρώ που θα είναι διαιρεμένο σε 24.000 ονομαστικές μετοχές των 10 ευρώ.

Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

H πρόσκληση  που αφορά σε πρώτη φάση τα εγγεγραμμένα και ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη του ΑΣΚ αναφέρει:

«H Προσωρινή Επιτροπή της Καλαθοσφαιρικής Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ – ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», όπως αυτή ορίστηκε στην έκτακτη Γ.Σ. του σωματείου «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ» της 26-05-2022 σύμφωνα με το άρθρο 64 του ν. 2725/1999, καλεί τα μέλη του Σωματείου «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ» που είναι ταμειακώς τακτοποιημένα, να ασκήσουν εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας το δικαίωμα συμμετοχής στη κάλυψη του αρχικού Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας, το οποίο ανέρχεται στο ποσόν των 240.000 ευρώ διαιρούμενο σε 24.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας 10 ευρώ έκαστης.

Τα μέλη του Σωματείου που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην κάλυψη του Μετοχικού Κεφαλαίου και μέχρι του ποσού των 216.000 ευρώ και των 21.600 μετοχών κατά ανώτατο όριο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο καταστατικό, καλούνται να καταβάλλουν στον με αρ. GR1408900100003010104428300 τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας στη «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ», το ποσόν που αντιστοιχεί στις μετοχές που επιθυμούν να αποκτήσουν με την αιτιολογία: «ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΤΟΧΟΥ–ΑΦΜ ΜΕΤΟΧΟΥ, συμμετοχή σε Μ.Κ. της «Α.Σ.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ-ΚΑΕ».

ΝΑ ΑΠΛΩΣΕΙ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Στόχος των διοικούντων τον ΑΣΚ είναι και κατά τη διαδικασία κάλυψης του μετοχικού κεφαλαίου να ανταποκριθεί όσο το δυνατόν περισσότερος κόσμος. Τόσο επιχειρηματίες και επαγγελματίες της περιοχής, όσο και απλοί φίλαθλοι για να γίνει μια εταιρία με χαρακτηριστικά λαϊκής βάσης.