Διαθέσιμη είναι πλέον στο Taxisnet η εφαρμογή για την υποβολή των τροποποιητικών δηλώσεων του φορολογικού έτους 2016 λόγω αναδρομικών αποδοχών ή συντάξεων.

Το σύστημα είχε ανοίξει για πολύ λίγο χθες, αλλά έκλεισε και πάλι, προφανώς λόγω κάποιων τεχνικών δυσχερειών. Η υποβολή των εν λόγω τροποποιητικών δηλώσεων για αναδρομικές αποδοχές ή συντάξεις είναι διαθέσιμη, μόνο εφόσον υπάρχει η σχετική ηλεκτρονική πληροφόρηση. Σε διαφορετική περίπτωση η δήλωση υποβάλλεται στην αρμόδια ΔΟΥ.

Για τις τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος που υποβάλλονται από μισθωτούς ή συνταξιούχους με αναδρομικά μισθών ή συντάξεων προηγουμένων ετών, αμοιβών ιατρών του ΕΣΥ από απογευματινά ιατρεία νοσοκομείων του ΕΣΥ, αυτές υποβάλλονται αποκλειστικά χειρόγραφα στην αρμόδια ΔΟΥ και παραλαμβάνονται χωρίς πρόστιμα και τόκους μέχρι το τέλος του φορολογικού έτους στο οποίο εκδόθηκαν κατά περίπτωση, οι βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων.

Εξαιρούνται οι τροποποιητικές δηλώσεις που αφορούν αναδρομικές αποδοχές ή συντάξεις, οι οποίες για το φορολογικό έτος 2015 και εφεξής υποβάλλονται ηλεκτρονικά.