Το δρόμο για την αποζημίωση δημοτών στη Καρδίτσα ύστερα από τις καταστροφές που υπέστησαν στα υπόγεια των κύριων κατοικιών τους, άνοιξε πρόσφατη απόφαση της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.

Η απόφαση έρχεται μετά από προσφυγή δημότη (του οποίου το υπόγειο της κύριας κατοικίας είχε πλημμυρίσει), ενάντια στην εισήγηση της επιτροπής που συστάθηκε από το Δήμο Καρδίτσας και πρότεινε την απόρριψη της σχετικής αίτησης αποζημίωσης ύστερα από αυτοψία και εκτίμηση των ζημιών που έκανε στο χώρο. Να σημειωθεί ότι είχε προηγηθεί αυτοψία από το κλιμάκιο του Τμήματος Διαχείρισης Προσωρινής Στέγασης της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών που ανέφερε ότι το ύψος του νερού στο χώρο έφθανε τα 2.30 μέτρα προκαλώντας ποικίλες βλάβες.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του «Νέου Αγώνα»