Ηλεκτρονικό εισιτήριο θα έχουν και τα αστικά ΚΤΕΛ της Περιφέρειας έως το τέλος του 2020, ύστερα από έγκριση της πρότασης της Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Αστικών Συγκοινωνιών (ΠΟΑΣ) για την εγκατάσταση συστήματος ενοποιημένου ηλεκτρονικού εισιτηρίου στα αστικά ΚΤΕΛ Α.Ε. και στα αστικά ΚΤΕΛ από τον υφυπουργό Μεταφορών, Γιάννη Κεφαλογιάννη.

Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από πόρους του Ειδικού Λογαριασμού Εισφοράς 1% από τις ακαθάριστες εισπράξεις των ΚΤΕΛ, με διάθεση ποσού 745.023 ευρώ και αφορά στη δημιουργία των ψηφιακών υποδομών, ώστε να λειτουργήσει το ηλεκτρονικό εισιτήριο στα 32 Αστικά ΚΤΕΛ της επικράτειας με την εξαίρεση αυτών της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, τα οποία δεν εκπροσωπούνται από την Ομοσπονδία.
Το σύστημα, το οποίο θα αναπτυχθεί, περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την ανάπτυξη της μηχανογράφησης και του απαιτούμενου τεχνικού εξοπλισμού, καθώς και την άδεια χρήσης του λογισμικού για τη διαχείριση της βάσης δεδομένων.

Στόχος είναι εκτός της αναβάθμισης των υπηρεσιών προς το επιβατικό κοινό και ο καλύτερος έλεγχος των εσόδων και της επιδοματικής πολιτικής στις αστικές συγκοινωνίες των πόλεων της περιφέρειας.

Στόχος είναι το νέο σύστημα να εφαρμοστεί από το δεύτερο εξάμηνο της χρονιάς. Γι΄αυτό και άμεσα θα υπάρξει ενημέρωση ώστε να φανεί το ενδιαφέρον της αγοράς και να αποφασιστεί εάν το έργο θα προχωρήσει με διαγωνιστική διαδικασία ή απευθείας ανάθεση με το πρώτο σενάριο να εμφανίζεται ως πιθανότερο.