Αφορά ιδιοκτήτες που ανέστειλαν τη λειτουργία των επιχειρήσεών τους λόγω κορωνοϊού

Αίτηση απαλλαγής από το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας και φωτισμού του Δήμου Καρδίτσας, μπορούν να υποβάλλουν όσοι ιδιοκτήτες ανέστειλαν τη λειτουργία των επιχειρήσεών τους λόγω των περιοριστικών μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού για το χρονικό διάστημα της αναστολής λειτουργίας.

Η απαλλαγή βασίζεται σε εφαρμογή της παραγράφου 9 του άρθρου 37 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 68/Α/20-3-2020), η οποία κυρώθηκε νομοθετικά με το άρθρο 1 του Ν. 4683/2020 (ΦΕΚ 83/Α/2020) και της 135/2020 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί «Απαλλαγής από το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας και φωτισμού των επιχειρήσεων που διακόπτουν τη λειτουργία τους λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού covid-19».

Οι ενδιαφερόμενοι επιχειρηματίες που επιθυμούν να απαλλαγούν από το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας και φωτισμού για το χρονικό διάστημα που ισχύουν οι περιορισμοί, αφού οι επιχειρήσεις τους διέκοψαν τη λειτουργία τους για το διάστημα αυτό, καλούνται να υποβάλλουν αίτηση στη διαδικτυακή ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΚΕΔΕ (https://dt.govapp.gr/).

Για την υποβολή της αίτησης οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλλουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, τα εξής δικαιολογητικά:

-Αντίγραφο του τελευταίου λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος.

-Έντυπο Ε3 του έτους 2019 (σε περίπτωση που η επιχείρηση έχει ιδρυθεί εντός του έτους 2020, απαιτείται η υποβολή των εντύπων Μ2 ή Μ3).

-Δήλωση ΕΡΓΑΝΗ, από την οποία να προκύπτει η αναστολή λειτουργίας της επιχείρησης.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται τηλεφωνικά στο αρμόδιο Γραφείο Εσόδων του Δήμου Καρδίτσας στα τηλέφωνα: 24413 50764 και 24413 50765 ή στα e-mail: fofo@dimoskarditsas.gov.grκαι v.tzelos@dimoskarditsas.gov.gr