Αμετάβλητα θα παραμείνουν τα δημοτικά τέλη του 2022 στις ανταποδοτικές υπηρεσίες του Δήμου Καρδίτσας. Την απόφαση αυτή έλαβε κατά πλειοψηφία στη χθεσινή τηλε-συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Καρδίτσας, εγκρίνοντας τη σχετική εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα