Αποκαταστάθηκε το ανάχωμα του Βιολογικού στον Καράμπαλη

Ολοκληρώθηκαν από την Περιφέρεια Θεσσαλίας οι εργασίες αποκατάστασης στο αριστερό ανάχωμα του ποταμού Καράμπαλη, στο βόρειο τμήμα της πόλης της Καρδίτσας . Συγκεκριμένα, από το ύψος νοτίως του Βιολογικού Καθαρισμού έως την γέφυρα Προδρόμου, κατάντη της εκβολής του Καράμπαλη στον ποταμό Καλέντζη, διορθώθηκε η θραύση αναχώματος με πλήρωση υλικών λατομείου και διάστρωση μη διαπερατού συνθετικού υλικού. Επίσης επισκευάστηκαν σημειακές διαβρώσεις. Ταυτόχρονα, το ανάχωμα απέκτησε πλήρη βατότητα με διάστρωση της στέψης με θραυστά υλικά λατομείου σε μήκος περίπου 2 χιλιομέτρων.