Με κατά πλειοψηφία απόφασή της η Σύγκλητος του ΤΕΙ Θεσσαλίας που συνεδρίασε εκτάκτως το μεσημέρι της Δευτέρας, αποφάσισε να μην κάνει δεκτό το σχέδιο νόμου που κατέθεσε προς διαβούλευση ο υπουργός Παιδείας κ. Γαβρόγλου.

Παράλληλα αφού επισημαίει ότι απορρίπτει το σχέδιο και ζητά την απόσυρσή του, ζητά από τον υπουργό να τηρήσει τη δέσμευσή του και να συμβάλλει στην αυτόνομη πορεία και ανάπτυξη του ΤΕΙ Θεσσαλίας, ως τχνολογικού πανεπιστημίου. Τέλος εξουσιοδοτεί τον πρύτανη κ. Σπηλιώτη που συγκάλεσε την σύσκεψη να κάνει όλες εκείνες τις ενέργειες που κρίνει ως απαραίτητες, ώστε να προασπίσει την απόφαση της Συγκλήτου.