Έτος 2019:

– που θα κάνετε Πάσχα φέτος;

– θα πάμε στο χωριό

Έτος 2020:

– που θα κάνετε φέτος Πάσχα;

– στο σαλόνι!

Κ.Π.