Για μία καλύτερη διαβίωση...

Το πρόγραμμα «Στέγαση και Εργασία για τους Αστέγους» αποτελεί μια σημαντική πρωτοβουλία των Δήμων Νομού Καρδίτσας, το οποίο θα αναβαθμίσει το βιοτικό επίπεδο ορισμένων ανθρώπων που το έχουν ανάγκη. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι μία ορθή κίνηση των τοπικών αρχών, η οποία μαρτυρά τη συμπάθεια, τη τρυφερότητα και το ενδιαφέρον, διώχνοντας με αυτό τον τρόπο την αδιαφορία ή την σκληρότητα ορισμένων απέναντι σε αυτούς τους άπορους ανθρώπους.

Δ.Γ.