Στην ανέγερση έξι νέων δικαστικών μεγάρων, αλλά και στην α ν α κ α τ α σ κ ε υ ή άλλων έξι με Σύμπραξη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) αποφάσισε να προχωρήσει η κυβέρνηση. Τα 12 έργα θα προχωρήσουν μέσω τριών ξεχωριστών διαγωνισμών για ΣΔΙΤ, όπως αποφασίστηκε πρόσφατα. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται η ανέγερση των νέων δικαστικών μεγάρων σε Κιλκίς, Σέρρες και Εδεσσα καθώς και η ανακατασκευή του δικαστικού μεγάρου Θεσσαλονίκης.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα