Εγκρίθηκε η μελέτη και ο προϋπολογισμός 1 εκ. ευρώ για το έργο αποκατάστασης των οδικών υποδομών στο Δήμο Σοφάδων

Tη μελέτη  του υποέργου 4 με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΣΟΦΑΔΩΝ», ενέκρινε η Διεύθυνση Τεχνικων Έργων Π.Ε. Καρδίτσας.
Επίσης ενέκρινε και τον προϋπολογισμό του έργου ύψους 1εκ. ευρώ