Εξάμηνη παράταση στις συμβάσεις 8 ειδικευομένων νοσηλευτών στο Νοσοκομείο Καρδίτσας

Την παράταση σύμβασης οκτώ ειδικευομένων νοσηλευτών στο Νοσοκομείο Καρδίτσας υπέγραψε ο Διοικητής της 5ης ΥΠΕ Φώτης Σερέτης.
Η παράταση, σύμφωνα με την απόφαση, ισχύει από τη λήξη του νόμιμου χρόνου συμπλήρωσης της ειδικότητος «Επείγουσα και εντατική νοσηλευτική» και για ένα εξάμηνο για την κάλυψη επιτακτικών αναγκών στο Νοσοκομείο κατ εφαρμογή του άρθρου 9
του Ν.4889/ΦΕΚ21/Α/2022