Έγκριση για την εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης βλαβών στις ηλεκτρομηχανικές εγκαταστάσεις του Αρχαιολογικού Μουσείου Καρδίτσας, μετά τις ζημιές που υπέστη από την καταστροφική πλημμύρα της 18ης Σεπτεμβρίου, έδωσε το Υπουργείο Πολιτισμού. Σύμφωνα με την απόφαση που ενέκρινε η Υπουργός Πολιτισμού κ. Λίνα Μενδώνη, οι εργασίες που θα εκτελεστούν αφορούν στα εξής:

• Καθαρισμό του υπογείου του Αρχαιολογικού Μουσείου Καρδίτσας από το μόνιμο προσωπικό της ΕΦΑ (Εφορία Αρχαιοτήτων) Καρδίτσας .
• Έλεγχος ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων
• Έλεγχος κλιματισμού και θέρμανσης
• Όποιες άλλες εργασίες επισκευής και συντήρησης Η/Μ εξοπλισμού κριθούν απαραίτητες.

Για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών, την προμήθεια των αναγκαίων υλικών και κάθε άλλη ενέργεια στο πλαίσιο της αυτεπιστασίας εγκρίθηκε συνολική δαπάνη ύψους 30.000 ευρώ που θα βαρύνει τον κωδικό «Επείγοντα έργα, Επανεκθέσεις και Εξοπλισμός Μουσείων (π.κ. 1960ΣΕ01400002)» του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2020. Η εκτέλεση του έργου έχει ημερομηνία λήξης την 31η Δεκεμβρίου 2020.