Στις πρωτόγνωρες για όλους συνθήκες που βιώνουμε εξαιτίας της πανδημίας, το Γυμνάσιο-Λ.Τ Μαγούλας συνεχίζει την υλοποίηση των ευρωπαϊκών του προγραμμάτων, αυτή τη φορά όμως διαδικτυακά.

Έτσι, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ 2018, δράση ΚΑ229, με τίτλο «DYNAMIC CITIZENS OF EUROPE» οργανώθηκε διαδικτυακή συνάντηση από τις 15-3 2021 έως τις 19-3-2021 με εκπαιδευτικές δράσεις που σχετίζονται με τους επιμέρους στόχους του προγράμματος όπως η ανταλλαγή καλών πρακτικών στον τομέα της ενεργοποίησης των μαθητών και αυριανών πολιτών της ευρωπαϊκής κοινότητας.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του «Νέου Αγώνα»