ΘΕΣΣΑΛΩΝ ΓΗ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ