Οι τέσσερις παρατάξεις της αντιπολίτευσης με κοινή τους ανακοίνωση σε σχέση με τον τρόπο που θα χρηματοδοτηθεί ο τομέας Καθαριότητας επισημαίνουν:

«με γνώμονα το συμφέρον της πόλης και των Λαρισαίων πολιτών αρνηθήκαμε να δώσουμε «πράσινο φως» στη δημοτική αρχή, ώστε να ληφθεί ένα δάνειο στην παρούσα φάση με στόχο την ανανέωση του στόλου της καθαριότητας, ενός πολύ σημαντικού θέματος για την εύρυθμη λειτουργία της Λάρισας. Με την απόφαση μας αυτή προστατέψαμε το δημόσιο συμφέρον και τους Λαρισαίους πολίτες, καθώς αν είχαμε υπερψηφίσει την πρόταση του κ. Καλογιάννη θα είχαν χρεωθεί άσκοπα οι συμπολίτες με ένα ποσό που τελικά μπορούν να εξασφαλίσουν μέσω κονδυλίων από το υπουργείο η άλλους ευρωπαϊκούς πόρους (…)»

Όπως αναφέρει η κοινή ανακοίνωση: (…) παρουσιάσαμε στον κ. Καλογιάννη μια ολοκληρωμένη πρόταση για την καθαριότητα της πόλης, μια πρόταση που και το πρόβλημα λύνει και τον δήμο, δηλαδή τους πολίτες, δεν χρεώνει με αχρείαστα δάνεια στην παρούσα φαση. (…) Ακριβώς την πρόταση μας αυτή, όπως έχουμε κάθε δικαίωμα από τον κανονισμό του Δημοτικού Συμβουλίου και την κείμενη νομοθεσία θελήσαμε να καταθέσουμε χθες το βράδυ, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του ΔΣ. (…) Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας δεν έθεσε το θέμα της πρότασης των 4 παρατάξεων της αντιπολίτευσης, με τη διαδικασία του κατεπείγοντος στην κρίση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Επιπλέον, ενώ το Δημοτικό Συμβούλιο συζήτησε επί πέντε ολόκληρες ώρες τη νέα πρόταση της δημοτικής αρχής, μια πρόταση η οποία στηρίζεται εκ νέου σε δανεισμό, όταν ήρθε η ώρα της ψηφοφορίας, ο κ. Καλογιάννης την απέσυρε!
Η απόφαση αυτή είναι πολιτικά, ηθικά και ουσιαστικά απαράδεκτη.
Υποτιμά όλους όσους συμμετείχαν στη διαδικασία, υποτιμά το Δημοτικό Συμβούλιο αλλά και την πόλη και τους πολίτες της. Το γιατί μένει να απαντηθεί από τον ίδιο.
Με ποιο δικαίωμα δεν άφησε να ολοκληρωθεί η διαδικασία;
Με ποιο δικαίωμα και από ποιο νόμο προβλέπεται απόσυρση θέματος ημερήσιας διάταξης που έχει συζητηθεί, με την αποκλειστικά προσωπική ευθύνη του Δημάρχου;
Από πότε το Δημοτικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συζητά μόνο ότι υπερψηφίζεται και όχι αυτό που καταψηφίζεται;
Τι σχολής δημοκρατίας αποτελούν οι παραπάνω πρακτικές;
Αν κάποιοι θεωρούν ότι μπορούν να παραβιάζουν τις εκ του νόμου υποχρεώσεις και ευθύνες τους, παίζοντας μικροπαραταξιακά παιχνίδια σε βάρος των θεσμών δημοκρατικής αντιπροσώπευσης, είναι γελασμένοι.
Τους αφήνουμε στην κρίση των πολιτών αλλά και των αρμοδίων για πειθαρχικό έλεγχο οργάνων της πολιτείας»

Την ανακοίνωση υπογράφουν:

Ρένα Καραλαριώτου, επικεφαλής Δημοτικής Παράταξης «Λάρισα Μπροστά»

Παναγιώτης Γούλας επικεφαλής Δημοτικής Παράταξης «Πρωτοβουλία Αξιών»

Νίκος Γαμβρούλας επικεφαλής Δημοτικής Παράταξης «Ορμή Ανανέωσης»

Κώστας Βαϊούλης επικεφαλής Δημοτικής Παράταξης «Λαρισαίων Κοινόν»