Το 48,8% φθάνει η πρόοδος εκτέλεσης των εργασιών στο νότιο τμήμα του Ε65, που θα συνδέσει τη δυτική Θεσσαλία με τον αυτοκινητόδρομο Α.Θ.Ε. Οι εργασίες στο νότιο τμήμα αφορούν το μήκος από την ένωση με τον αυτοκινητόδρομο Α.Θ.Ε. (στο 203ο χλμ.) έως και τον Ανισόπεδο Κόμβο Ξυνιάδας, (32,5ο χλμ. Αυτοκινητοδρόμου Ε65). Η συνολική πρόοδος της κατασκευής, σύμφωνα με την Κεντρική Οδό προσεγγίζει το 50% (48,8%). Ειδικότερα η κατασκευή γεφυρών και των τεχνικών τους έχει προχωρήσει στο 61,7%, οι σήραγγες στο 52,6%, τα ασφαλτικά του οδοστρώματος στο 38,7% και οι χωματουργικές εργασίες στο 51,7%.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα