Οκτώ νέα έργα ύψους 10 εκατ. ευρώ για την αποκατάσταση των ζημιών που προκάλεσε ο μεσογειακός κυκλώνας «Ιανός» στην Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας, στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου 2020.

Τα συγκεκριμένα έργα πρόκειται να υλοποιηθούν από την Περιφέρεια Θεσσαλίας και αφορούν την αποκατάσταση υποδομών στο οδικό δίκτυο και τον καθαρισμό ποταμών και ρεμάτων σε περιοχές των Δήμων Λίμνης Πλαστήρα, Σοφάδων και Παλαμά.

Συγκεκριμένα τα έργα είναι τα εξής:

Μελέτη και κατασκευή γέφυρας στον ποταμό Καριτσιώτη του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα, προϋπολογισμού1.500.000 ευρώ.

Μελέτη και κατασκευή γέφυρας στην Τ.Κ. Φυλακτής του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα, προϋπολογισμού 1.000.000 ευρώ.

Αποκατάσταση οδικών υποδομών Δήμου Λίμνης Πλαστήρα, προϋπολογισμού 2.500.000 ευρώ.

Αποκατάσταση οδικών υποδομών Δήμου Σοφάδων, προϋπολογισμού 1.000.000 ευρώ.

Αποκατάσταση οδικών υποδομών Δήμου Παλαμά, προϋπολογισμού1.000.000 ευρώ.

Καθαρισμοί – Αποκαταστάσεις ποταμών και ρεμάτων Δήμου Λίμνης Πλαστήρα, προϋπολογισμού 1.100.000 ευρώ.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα