Απογοήτευση επικρατεί στις τάξεις των επαγγελματιών του Ν. Καρδίτσας που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της εστίασης, για το πρόγραμμα των μέτρων στήριξης που εξήγγειλε προσφάτως η κυβέρνησης.

Απευθυνόμενοι προς τους λογιστές τους, πολλοί διαπιστώνουν με τα μέχρι στιγμής δεδομένα ότι δεν πληρούν το κριτήριο του τζίρου που προβλέπεται για τη λήψη της ενίσχυσης, με αποτέλεσμα να μην καθίστανται δικαιούχοι του προγράμματος.

Οι επαγγελματίες ζητούν να δοθεί σε όλους η ευκαιρία ένταξης στο πρόγραμμα επανεκκίνησης ύστερα από εφτά μήνες με κλειστές τις επιχειρήσεις εστίασης.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του «Νέου Αγώνα»