Παράταση στην ολοκλήρωση του δρόμου από Παλιούρι μέχρι Ι.Μ. Αγίου Ιωάννου

Tη χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου Ολοκλήρωση δρόμου από Παλιούρι μέχρι Ι.Μ. Αγίου Ιωάννου για οκτώ μήνες, έδωσε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καρδίτσας.
Η απόφαση λήφθηκε ομόφωνα, μετά από αίτημα του αναδόχου του έργου. Η νέα προθεσμία περάτωσης του εργου ορίστηκε η 26η Αυγούστου 2022.