Αποκαλύψεις έφεραν οι πλημμύρες του «Ιανού» στην αρχαιολογική περιοχή «Γόμφων» στη θέση «επισκοπή» Μουζακίου.

Αρχαίους τάφους ξέθαψαν τα ορμητικά νερά. Για πάνω από δέκα, έκανε λόγο υπάλληλος της Αρχαιολογικής υπηρεσίας, πλην όμως οι τρείς ή τέσσερις ανοίχτηκαν και οι υπόλοιποι ξαναθάφτηκαν με μπάζα και αμμοχάλικα για την αποκατάσταση του αναχώματος και του δρόμου πάνω σε αυτό.

Παρ’ότι πέρασαν έξι και πλέον μήνες από τις ισχυρές πλημμύρες του περασμένου Σεπτεμβρίου και τις αποκαλύψεις, καμμία ανακοίνωση δεν έγινε σχετικά από τους αρμόδιους φορείς. Το γεγονός μαρτυρούν οι μεγάλες λαξευτές πέτρες από κιβωτόσχημους τάφους που είναι πεταμένες σε παραπλήσιο αγρό και πολλές άλλες στην κοίτη του ποταμού.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα