Προς δημοπράτηση το «πακέτο» έργων αποκατάστασης των υποδομών στο Ν. Καρδίτσας που καταστράφηκαν από τον «Ιανό»

Στο στάδιο της υλοποίησης αναμένεται να εισέλθουν οι εργασίες αποκατάστασης των υποδομών στο Ν. Καρδίτσας μετά τις ζημιές που προκλήθηκαν από τον «Ιανό», καθώς προχωρούν οι διαδικασίες για τη δημοπράτηση του έργου ύψους 143 εκ ευρώ.
Η Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων Κατασκευής και Συντήρησης Συγκοινωνιακών Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών ενέκρινε τα τεύχη για τη δημοπράτηση του έργου: «Αποκατάσταση των ζημιών στις υφιστάμενες οδικές καθώς και σε λοιπές υποδομές στην Περιφέρεια Θεσσαλίας που προκλήθηκαν από τον μεσογειακό κυκλώνα «Ιανός» στις 18 & 19 Σεπτεμβρίου 2020», προϋπολογισμού 143.000.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).

Αντικείμενο του ως άνω έργου είναι η επείγουσα αποκατάσταση των ζημιών επί οδοστρωμάτων, οδικών υποδομών, γεφυρών και εκτέλεσης συνοδών έργων σήμανσης, προστασίας και ασφάλειας, απορροής όμβριων κ.λ.π., που προκλήθηκαν από τις φυσικές καταστροφές από την πορεία του μεσογειακού κυκλώνα «Ιανός» και τις συνεπακόλουθες πλημμύρες της 18ης και 19ης Σεπτεμβρίου 2020 στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. Πιο συγκεκριμένα το έργο αφορά στην αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από την κακοκαιρία «ΙΑΝΟΣ» στις 18 & 19 Σεπτεμβρίου 2020, στο οδικό δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας και ειδικότερα στους Δήμους Καρδίτσας, Αργιθέας και Μουζακίου.