Προς υλοποίηση η αναβάθμιση του Παιδικού Σταθμού Παλαμά

ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ LEADER ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Προς υλοποίηση οδεύει το έργο της αναβάθμισης του παιδικού σταθμού Παλαμά, μετά την ανακήρυξη προσωρινού αναδόχου από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου.

Ο ανάδοχος προσέφερε έκπτωση 33,56 % για το έργο με τη συνολική δαπάνη προσφοράς να διαμορφώνεται στα 53.148,81 ευρώ.

Αντικείμενο του έργου που χρηματοδοτείται από το Leader της Περιφέρειας Θεσσαλίας, είναι η ενεργειακή αναβάθμιση του Δημοτικού παιδικού σταθμού Παλαμά, που στεγάζεται σε κτίριο συνολικού εμβαδού 158 τ.μ. Για τον εκσυγχρονισμό του κτιρίου προβλέπονται οι εξής εργασίες:

-Καθαίρεση των υπαρχόντων εξωτερικών ξύλινων και μεταλλικών κουφωμάτων

-Επιχρίσματα με τσιμεντοκονίαμα περιμετρικά του πέτρινου κτιρίου μέσου ύψους 30 εκατοστών

-Τοποθέτηση υαλόθυρων από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο, χωρίς φεγγίτη, τοποθέτηση υαλοστασίων ανοιγόμενα περί κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα ή συρόμενα επάλληλα, τοποθέτηση διπλών θερμομονωτικών / ηχομονωτικών / ανακλαστικών υαλοπινάκων, συνολικού πάχους 22 εκατοστών

-Τοποθέτηση κινητών σιτών αερισμού

-Θερμομόνωση εξωτερικής τοιχοποιίας με πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης, πάχους 70 χιλιοστών

-Θερμο-ηχομόνωση οροφής με πλάκες ορυκτοβάμβακα

-Τοποθέτηση πετασμάτων ηλιοπροστασίας τύπου ρόλλερ με διάτρητο ύφασμα

-Τοποθέτηση παντζουριών από αλουμίνιο

-Τοποθέτηση ποδιών παραθύρων από μάρμαρο

-Κατασκευή κεκλιμένης μεταλλικής ράμπας ΑΜΕΑ για τις απαιτήσεις του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης

-Αντικατάσταση του υπάρχοντα λέβητα με νέο

-Εγκατάσταση θερμαντήρα νερού (μπόϊλερ) τριπλής ενέργειας

-Αντικατάσταση των υπαρχόντων κλιματιστικών ψύξης-θέρμανση παλαιάς τεχνολογίας, με κλιματιστικές μονάδες ψύξης-θέρμανσης διαιρούμενου τύπου, inverter, ψυκτικής-θερμικής απόδοσης τάξεως 18.000 BTU/Η και 9.000 BTU/Η κατά χώρο.