Σε ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια ενός κλαδοτεμαχιστή και 500 οικιακών κάδων κομποστοποίησης έχει προχωρήσει ο Δήμος Καρδίτσας.
Το έργο το οποίο είχε δρομολογήσει από το 2018 ο Δήμος Καρδίτσας, στοχεύει στην καλύτερη διαχείριση των προϊόντων κλαδέματος και ταυτόχρονα σε μια προσπάθεια να επεκταθεί η οικιακή κομποστοποίηση που εφαρμόζεται πιλοτικά τα τελευταία χρόνια.
Η χρηματοδότηση του έργου γίνεται από το πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, έχει συνολικό προϋπολογισμό 111.600 ευρώ, ο οποίος επιμερίζεται σε 74.400 ευρώ για το θρυματιστή κλαδιών- ξύλου και 37.200 ευρώ για την προμήθεια 500 κάδων οικιακής κομποστοποίησης συνοδευόμενους από ειδικά μεταλλικά εργαλεία μεγάλου μήκους για εύκολη ανάδευση και αερισμό και σταθεροποιητή ph.
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 31η Ιανουαρίου, ενώ η αποσφράγισης θα γίνει στις 6 Φεβρουαρίου.
Κλαδοτεμαχιστής
Σε ότι αφορά το έργο, ο σκοπός της προμήθειας μηχανήματος θρυμματισμού είναι η βελτίωση της διαχείρισης των προϊόντων κλαδέματος σε κοινόχρηστους χώρους
περιλαμβανομένων αυτών που προέρχονται από αποκομιδή καθώς και η δυνατότητα αξιοποίησης του παραγόμενου υλικού (θρύμμα ξύλου) για την παραγωγή mulch, compost ή μελλοντικά για την πιθανή υποκατάσταση στερεών ορυκτών καυσίμων για τις ανάγκες
θέρμανσης δημοτικών κτιρίων.
Κάδοι κομποστοποίησης
Κύριος στόχος της οικιακής κομποστοποίησης είναι η ολοκληρωμένη λύση στη διαχείριση των οικιακών βιοαποβλήτων που αποσκοπεί στη βελτίωση της περιβαλλοντικής προστασίας και της ποιότητας ζωής.
Η διαχείριση αστικών αποβλήτων αποτελεί προτεραιότητα περιβαλλοντικής πολιτικής σε κοινοτικό, εθνικό (Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων), αλλά και τοπικό επίπεδο (εγκεκριμένο Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης (ΤΣΔ) Αποβλήτων).