Στην υποβολή πρότασης ένταξης στο πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ», ύστερα από πρόσκληση του υπουργείου Εσωτερικών, θα προχωρήσει ο Δήμος Καρδίτσας για το έργο που αφορά παρεμβάσεις πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες. Να θυμίσουμε όπως είχαμε αναφέρει τις προηγούμενες ημέρες, ανάλογη πρόταση θα καταθέσει και ο Δήμος Σοφάδων.
Το έργο χωρίζεται σε δύο υποέργα, το πρώτο αφορά την εκπόνηση μελετών πυροπροστασίας, ενώ το δεύτερο υποέργο τις παρεμβάσεις πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Καρδίτσας.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Καρδίτσας ενέκρινε ομόφωνα την απόφαση, η οποία προβλέπει τη δέσμευση του Δήμου Καρδίτσας, για την επιπλέον χρηματοδότηση μέχρι του ποσού των 103.500 ευρώ και εφόσον απαιτηθεί, για την ίδια συμμετοχή στο πρώτο υποέργο και το υπόλοιπο ποσό μέχρι το σύνολο του προϋπολογισμού και εφόσον απαιτηθεί, για την ίδια συμμετοχή στο δεύτερο υποέργο.
Στην εισήγηση του ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καρδίτσας Βάιος Ελευθερίου ανέφερε μεταξύ άλλων: « :Το Υπουργείο Εσωτερικών καλεί τους Δήμους της χώρας να υποβάλλουν προτάσεις στο πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ» για τη χρηματοδότηση παρεμβάσεων και μέτρων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες.
Ο συνολικός προϋπολογισμός της πρόσκλησης ανέρχεται σε 55.000.000 € και η διαδικασία αίτησης χρηματοδότησης προβλέπει δυο διαδοχικά στάδια:
– Το πρώτο στάδιο περιλαμβάνει τη σύνταξη νέων μελετών πυροπροστασίας ή την επικαιροποίηση των παλαιών όπου υπάρχουν και στη συνέχεια τη σύνταξη μελέτης και τευχών δημοπράτησης, για τις δράσεις, τις κατασκευές και τον εξοπλισμό που αυτές προβλέπουν.
– Το δεύτερο στάδιο που ακολουθεί, περιλαμβάνει την υλοποίηση παρεμβάσεων με βάση τις μελέτες που έχουν εκπονηθεί και εγκριθεί από την Πυροσβεστική Υπηρεσία. Το ανώτατο όριο χρηματοδότησης καθορίζεται από την πρόσκληση, αφορά τόσο τις δαπάνες μελέτης, όσο και τις δαπάνες κατασκευής, ανάλογα με το είδος και τη δυναμικότητα της κάθε σχολικής μονάδας. Πέραν του ανωτάτου ορίου, ο κάθε ενδιαφερόμενος Δήμος μπορεί να συμβάλλει οικονομικά μέχρι του προϋπολογισμού δημοπράτησης που απαιτείται. Για το Δήμο Καρδίτσας, η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών προχώρησε στην καταγραφή των σχολικών μονάδων Α/βάθμιας και Β/βάθμιας εκπαίδευσης σε συνεργασία με τις αρμόδιες διευθύνσεις, ώστε να καθοριστεί ο αριθμός και η δυναμικότητά τους».