Παρά την ακυρωτική απόφαση του ΣτΕ

Κανονικά θα εισπραχθεί και αυτό τον μήνα ο ΕΦΚ – σύμφωνα με όσα κάνει γνωστά η ΚΕΟΣΟΕ- παρά τις διαβεβαιώσεις της κυβέρνησης για το αντίθετο αλλά και της ακυρωτικής απόφασης του ΣΤΕ.

Σύμφωνα με όσα εξηγούν οι αμπελουργοί σε σχετική ανακοίνωσή τους αναφέρει: «η ΚΕΟΣΟΕ διερευνώντας το θέμα διαπίστωσε ότι στο προσχέδιο του προϋπολογισμού που έχει κατατεθεί στην Βουλή δεν υπάρχει ανάλυση ειδικών κατηγοριών εσόδων ενώ στη γενική προβλεπόμενη κατηγορία εσόδων από Φ.Π.Α. και εσόδων από Ειδικούς Φόρους κατανάλωσης έχουν εγγραφεί αυξημένα έσοδα για το 2019 έναντι του 2018».

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΚΕΟΣΟΕ αναφέρει:

Το θέμα του Ε.Φ.Κ. στο κρασί παρακολουθείται από την ΚΕΟΣΟΕ σε δύο ανεξάρτητα επίπεδα που δεν συνδέονται μεταξύ τους, δηλαδή:

αυτό της απόφασης ακυρώσεως συγκεκριμένων άρθρων της εφαρμοστικής απόφασης (ΔΕΦΚΦ 5026381/2015) από το ΣτΕ και σε πολιτικό επίπεδο στην κατεύθυνση επιδίωξης από την ΚΕΟΣΟΕ μηδενισμού του φόρου από την Κυβέρνηση.

Όσον αφορά την ακύρωση συγκεκριμένων άρθρων της εφαρμοστικής απόφασης από το ΣΤΕ, η αρμόδια υπηρεσία Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων της ΑΑΔΕ και μετά από εντολή του Διοικητή της Γ. Πιτσιλή, έχει ήδη συντάξει τα άρθρα που αντικαθιστούν τα αντίστοιχα ακυρωθέντα από το ΣΤΕ άρθρα 2 § 2 , 4 και 8 της ΔΕΦΚΦ 5026381/2015.

Μάλιστα η νομική υπηρεσία της ΑΑΔΕ έχει την άποψη ότι η προαναφερθείσα απόφαση είναι ισχυρή, ανεξάρτητα από την απόφαση ακυρώσεως του ΣτΕ και ανεξάρτητα ακόμη και από την αντικατάσταση των ακυρωθέντων άρθρων.

Η εξέλιξη αυτή σημαίνει ότι ο Ε.Φ.Κ. του Σεπτεμβρίου 2018 θα καταβληθεί κανονικά στις 25 Οκτωβρίου 2018, όπως τουλάχιστον υποστηρίζει η Γ.Δ. Τελωνείων.

Όσον αφορά την πολιτική απόφαση για τον μηδενισμό του ΕΦΚ στο κρασί από 1/1/2019, η ΚΕΟΣΟΕ διερευνώντας το θέμα διαπίστωσε ότι στο προσχέδιο του προϋπολογισμού που έχει κατατεθεί στην Βουλή δεν υπάρχει ανάλυση ειδικών κατηγοριών εσόδων ενώ στη γενική προβλεπόμενη κατηγορία εσόδων από Φ.Π.Α. και εσόδων από Ειδικούς Φόρους κατανάλωσης έχουν εγγραφεί αυξημένα έσοδα για το 2019 έναντι του 2018.

Την ερχόμενη εβδομάδα η κυβέρνηση θα καταθέσει το σχέδιο προϋπολογισμού το οποίο θα παρέχει πληροφορίες για τα προβλεπόμενα δημόσια έσοδα αναλυτικά και συνεπώς για τα έσοδα που προέρχονται από τον Ε.Φ.Κ. στο κρασί.

Παρ’ όλα αυτά από το υπουργείο Οικονομικών η ΚΕΟΣΟΕ λαμβάνει αντικρουόμενες πληροφορίες για την εγγραφή ή μη εσόδων στον κωδικό του προϋπολογισμού από τον Ε.Φ.Κ. στο κρασί, παρ’ ότι ο υπουργός Α.Α.Τρ κ. Στ. Αραχωβίτης στις 4/10/2018 μας διαβεβαίωσε ότι τα προβλεπόμενα έσοδα είναι μηδενικά.

Μετά τις πρώτες αντιδράσεις και τα αυθαίρετα συμπεράσματα, που ανακοινώθηκαν με την έκδοση ακυρωτικής αποφάσεως άρθρων από το ΣΤΕ, ο ΕΦΚ στο κρασί εξακολουθεί να είναι εν ισχύ και η ΚΕΟΣΟΕ θα συνεχίσει τις προσπάθειες μηδενισμού του άδικου φόρου.