Η ολοκλήρωση ενός προγράμματος για όσους είχαν την χαρά να συμμετέχουν ενεργά σε αυτό, μαθητές και εκπαιδευτικούς, γεμίζει τις καρδιές ικανοποίηση αλλά και συγκίνηση.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα