Μετά την υπογραφή της σύμβασης για τη μίσθωση των δυο εργοστασίων της ΕΒΖ, εντός των ημερών οι παραγωγοί θα κληθούν να υπογράψουν και τις σχετικές συμβάσεις με την ανάδοχο Royal Sugar.
Η εξέλιξη αυτή διασφαλίζει και την καταβολή της πολυπόθητης συνδεδεμένης στους καλλιεργητές, από την οποία θα καλυφθεί ένα σημαντικό κομμάτι του κόστους παραγωγής. Η συνδεδεμένη πέρυσι ανέρχονταν περίπου στα 79 ευρώ στο στρέμμα, η οποία φέτος αναμένεται να ξεπεράσει κατά πολύ το ποσό αυτό (πιθανώς και πάνω από 100).
Τα παραγόμενα στρέμματα σε όλη τη χώρα κινήθηκαν σε ιστορικά χαμηλά, αφού ελάχιστοι παραγωγοί τόλμησαν να καλλιεργήσουν μέσα αυτό το κλίμα αμφιβολίας και αβεβαιότητας  που επικρατούσε.
Κ.Π.