Την ασφάλεια των μπασκετών μελετά ο Δήμος Καρδίτσας

ΣΕ ΑΥΛΕΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ, ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ

Έργο συντηρήσεων για την ασφάλεια των γηπέδων μπάσκετ στους αύλειους χώρους προωθεί ο Δήμος Καρδίτσας.
Όπως υπογράμμισε ο Δήμαρχος Καρδίτσας κ. Βασίλης Τσιάκος στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ο Δήμος έχει εγγράψει προληπτικά για το σκοπό αυτό 400.000 ευρώ.
Μέσω εταιρείας, μελετά τη στατικότητα των γηπέδων μπάσκετ. Η εταιρεία θα παραδώσει το πόρισμα αναφορικά με το μέγεθος ασφαλείας που έχουν σήμερα οι μπασκέτες σε σχολεία, πάρκα και παιδικές χαρές και όπου απαιτηθεί, εφόσον κριθεί αναγκαίο, θα γίνουν οι απαιτούμενες παρεμβάσεις.
«Μεριμνούμε για το θέμα αυτό», σημείωσε μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος.