Τη χορήγηση νέας παράτασης, για το έργο της ύδρευσης της ανατολικής πλευράς του νομού Καρδίτσας από τη λίμνη Σμοκόβου ενέκρινε η Διεύθυνση τεχνικών έργων της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας.

Συγκεκριμένα η παράταση αφορά το υποέργο της αποθήκευσης και επεξεργασίας νερού, με τη νέα καταληκτική ημερομηνία να ορίζεται στις 31 Ιανουαρίου του νέου έτους, ενώ κατόπιν θα ξεκινήσει εξάμηνη περίοδος δοκιμαστικής λειτουργίας του δικτύου μέχρι τις 31 Ιουλίου του 2022.

Όπως μας ανέφερε ο Διευθυντής των Τεχνικών Έργων κ. Δημήτριος Κουτρομάνος, η παράταση δόθηκε καθώς καταγράφηκε καθυστέρηση στην παροχή ρεύματος από τη ΔΕΗ. Σε ότι αφορά τις εγκαταστάσεις του έργου, υπογράμμισε ότι έχει ολοκληρωθεί το διυλιστήριο και το δίκτυο.

Έτσι, καλώς εχόντων των πραγμάτων και αν δεν προκύψουν απρόβλεπτοι παράγοντες, είναι πολύ πιθανώς το 2022 με την ολοκλήρωση του σπουδαίου αυτού έργου το ανατολικό τμήμα να του Νομού να υδροδοτηθεί από τη λίμνη Σμοκόβου.