«Τρέχουν» οι διαδικασίες δημοπράτησης για την επιλογή αναδόχου που θα εκπονήσει τη μελέτη κατασκευής της παράκαμψης της πόλης των Σοφάδων από την Περιφέρεια Θεσσαλίας.
Η μελέτη προϋπολογισμού 400.000 ευρώ χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας και ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 23η Μαρτίου.
Η μελέτη θα περιλαμβάνει τη βελτίωση τμήματος της Ε.Ο. Ν. Μοναστήρι – Σοφάδες για την παράκαμψη του οικισμού των Σοφάδων μήκους 3,8 χιλιομέτρων, διαχωρισμένης κυκλοφορίας με δύο λωρίδες ανά κατεύθυνση, με παράπλευρο δικτύο συνολικού μήκους περίπου 6,5 χιλιομέτρων. Επίσης περιλαμβάνει την κατασκευή δύο ισόπεδων κυκλικών κόμβων, ο ένας για την είσοδο – έξοδο στον οικισμό των Σοφάδων και ο άλλος για την σύνδεση της Εθνικής Οδού με την Ε-65.

Οι προεκτιμώμενες αμοιβές των επιμέρους κατηγοριών της μελέτης του έργου έχουν ως εξής:
-Μελέτες τοπογραφίας 55.093,98 ευρώ

– Μελέτες οδοποιίας 63.453,07 ευρώ

-Στατικές Μελέτες 58.561,20 ευρώ

-Υδραυλικές Μελέτες 58.578,23 ευρώ

-Γεωολογικές Μελέτες 15.169,91 ευρώ

-Γεωτεχνικές Μελέτες 11.869,65 ευρώ

-Περιβαλλοντικές Μελέτες 7.831,88 ευρώ

-Ηλεκτρομ/κες Μελέτες 6.138,72 ευρώ
– Μελέτη ΣΑΥ ΦΑΥ 3.808,28 ευρώ
-42.075,73 ευρώ για απρόβλεπτες δαπάνες.