ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΔΙΜΗΝΟ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ

Αρνητικό ήταν το ισοζύγιο προσλήψεων – απολύσεων το πρώτο δίμηνο του έτους, στο Νομό Καρδίτσας.

Σύμφωνα με το πληροφοριακό σύστημα «Εργάνη», από τις αρχές του έτους, μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου σημειώθηκαν 2.158 προσλήψεις, έναντι 2.236 απολύσεων, με το ισοζύγιο να είναι αρνητικό κατά 78 θέσεις εργασίας.

Για το μήνα Φεβρουάριο, το ισοζύγιο ήταν θετικό κατά 63 θέσεις εργασίας, διότι πραγματοποιήθηκαν 1.086 προσλήψεις και 1.023 απολύσεις.

Σε επίπεδο Θεσσαλίας το πρώτο δίμηνο του έτους, έγιναν 9.792 προσλήψεις έναντι 8.690 απολύσεις.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να δημιουργηθούν 1.112 νέες θέσεις εργασίας.

Την ίδια ώρα σε πανελλαδικό επίπεδο, θετικό κατά 24.867 θέσεις εργασίας εμφανίστηκε το ισοζύγιο απασχόλησης ( προσλήψεων – απολύσεων) κατά τον Φεβρουάριο του 2020.