Στην υποβολή πρότασης για τη δημιουργία ψηφιακού μουσείου για τη ζωή και το έργο του Γεωργίου Καραϊσκακη θα προχωρήσει ο Δήμος Μουζακίου.

Πρόκειται, για τη δημιουργία ενός ιστορικού ψηφιακού και φυσικού μουσείου στο σπίτι του αγωνιστή Γεωργίου Καραϊσκάκη, στη γενέτειρα του, το Μαυρομμάτι. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα 527.954,80 ευρώ με χρηματοδότηση από το «Αντώνης Τρίτσης», στον άξονα της προτεραιότητας Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός στην πρόσκληση ΑΤ14 με τίτλο «Ελλάδα 1821 –Ελλάδα 2021».

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα