Σε ποσοστό πάνω από 80% ανέρχεται ο αριθμός των αιτήσεων Νέων Αγροτών στη Θεσσαλία, που έχουν μέχρι στιγμής εγκριθεί, με τη διαδικασία της αξιολόγησης να έχει
εισέλθει στη β’ φάση.

Σύμφωνα με τον προσωρινό πίνακα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης σε σύνολο
1.968 αιτήσεων εντάσσονται οι 1.628, ενώ οι οριστικοί πίνακες των δικαιούχων αναμένεται να οριστικοποιηθούν μετά την ολοκλήρωση των ενστάσεων από τους απορριπτόμενους και τους επιλαχόντες στο τέλος Μαΐου.

Στη φάση της β’ αξιολόγησης έχει προχωρήσει η μεγαλύτερη μερίδα των περιφερειών της χώρας, στο πρόγραμμα των Νέων Αγροτών, με την αναλογία εντάξεων προς τις αιτήσεις να είναι πλέον κάτι παραπάνω από 8 στις 10.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του «Νέου Αγώνα»