Στην υποβολή πρότασης χρηματοδότησης προς το Υπουργείο Ενέργειας θα προχωρήσει ο Δήμος Μουζακιου για το έργο της ολοκληρωμενης διαχείρισης αστικών λυμάτων Τοπικών
Κοινοτήτων Αγναντερού – Παλαιοχωρίου συνολικού προϋπολογισμού 9,7 εκ ευρώ.

Για το σκοπό αυτό μάλιστα, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑ Μουζακίου αποφάσισε τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης με το Δήμο Μουζακίου.

Η πρόταση αφορά τη δράση του ΥΠΕΝ με τίτλο «Υποδομές διαχείρισης αστικών λυμάτων και λυματολάσπης στην επεξεργασία λυμάτων» και θα περιλαμβάνει τα κάτωθι κύρια και συνοδά υποέργα.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του «Νέου Αγώνα»