Δωρεά γεωτεχνικής μελέτης προς το Δήμο Καρδίτσας για τη θεμελίωση των κτιρίων στο πλαίσιο του έργου του ειδικού δημοτικού σχολείου και ειδικού νηπιαγωγείου Καρδίτσας, έκανε αποδεκτή η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου.

Η δωρεά προέρχεται από την «ΚΑ.ΠΑ. ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ο.Ε.», η οποία διαθέτει πτυχίο μελετητή κατηγορίας 21 και τάξης Α με Αρ. Μητρώου 922.

Στην εισήγησή του ο προϊστάμενος της Δ/νσης Προγραμματισμού, Πληροφορικής, Διαφάνειας & Αγροτικής Ανάπτυξης Βάιος Ανυφαντής αναφέρει: “Με την απόφαση με αριθ. πρωτ. 66279/Α2/19-04-2016 του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων εγκρίθηκε το Κτηριολογικό Πρόγραμμα του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου και Ειδικού Νηπιαγωγείου Καρδίτσας του Δήμου Καρδίτσας Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας, δυναμικότητας 25 μαθητών και 5 νηπίων αντίστοιχα, και συνολική μικτή επιφάνεια 1.430,00 τ.μ.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του «Νέου Αγώνα»