12 υποέργα αποκατάστασης του οδικού δικτύου Π.Ε Καρδίτσας

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2 ΕΚ ΕΥΡΩ ΑΝΕΚΡΙΝΕ Η ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Επισπεύδονται οι διαδικασίες από την Περιφέρεια Θεσσαλίας για την ανάθεση εργασιών αποκατάστασης των ζημιών που προκλήθηκαν από τον «Ιανό» στο οδικό δίκτυο της Π.Ε Καρδίτσας.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Θεσσαλίας αποφάσισε ομόφωνα την προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση με περιορισμένο αριθμό οικονομικών φορέων χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, για 12 υποέργα αποκατάστασης συνολικού προϋπολογισμού 2 εκ ευρώ.
Συγκεκριμένα τα υποέργα είναι τα εξής:
-Αποκατάσταση ζημιών στην Επ. Ο.10 στο τμήμα από Νεοχώρι έως Φράγμα προϋπολογισμού 370.000 ευρώ.
-Αποκατάσταση ζημιών στην Επ. Ο. 16 από Παλαμά έως όρια Ν. Τρικάλων προϋπολογισμού 280.000 ευρώ
-Αποκατάσταση ζημιών στο οδικό τμήμα από Κέδρο προς Ρεντίνα και όρια με Ν. Ευρυτανίας προϋπολογισμού 140.000 ευρώ
-Αποκατάσταση ζημιών στο οδικό τμήμα από διασταύρωση Επ. Οδό 10 προς Κερασιά και Ανθοχώρι προϋπολογισμού 110.000 ευρώ
-Αποκατάσταση ζημιών στο οδικό τμήμα από διασταύρωση Επ. Οδό 10 προς Καρβασαρά και Έλατο Ν. Ευρυτανίας προϋπολογισμού 140.000 ευρώ
-Αποκατάσταση ζημιών στο οδικό τμήμα από Κέδρο προς Ασημοχώρι και προς Κτημένη προϋπολογισμού 140.000 ευρώ
-Αποκατάσταση ζημιών στο οδικό τμήμα από Μορφοβούνι έως Ι.Μ.Κορώνης προϋπολογισμού 140.000 ευρώ
– Κατεπείγουσα αποκατάσταση ζημιών στο οδικό δίκτυο της δυτικής Αργιθέας προϋπολογισμού 140.000 ευρώ
-Αποκατάσταση ζημιών στο οδικό τμήμα από διασταύρωση Επ. Οδό 10 προς Πλακωτό και Καρίτσα προϋπολογισμού 140.000 ευρώ
-Αποκατάσταση ζημιών στο δίκτυο ηλεκτροφωτισμού του Ν. Καρδίτσας προϋπολογισμού 110.000 ευρώ
-Κατεπείγουσα αποκατάσταση ζημιών στο οδικό τμήμα από Καρδίτσα προς Μέλισσα και Ζαίμι 90.000 ευρώ
-Αποκατάσταση ζημιών στο οδικό δίκτυο του δήμου Παλαμά και του δήμου Σοφάδων προϋπολογισμού 200.000 ευρώ.