Με Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε επιχορηγήθηκαν έξι Δήμοι με περίπου 500.000 ευρώ για τη χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων σε πληγέντες από φυσικές καταστροφές, εκ των οποίων τα 160.000 ευρώ αφορούν το Δήμο Παλαμά για αποζημιώσεις σε αποθηκευτικούς χώρους που ζημιώθηκαν από τον «Ιανό».

Είχε προηγηθεί Απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών στις 11 Μαρτίου, για αύξηση του προϋπολογισμού του Υπ. Εσωτερικών.

Οι αρμόδιες Υπηρεσίες των Δήμων οφείλουν να προσκομίσουν στο Υπουργείο, εντός 3μήνου από την έκδοση της Απόφασης, απολογιστικά στοιχεία από τα οποία θα προκύπτει το συνολικό ποσό που αποδόθηκε στους δικαιούχους, καθώς και καταστάσεις ανά κατηγορία οικονομικής ενίσχυσης με το ονοματεπώνυμό τους.

Τυχόν αδιάθετο υπόλοιπο της επιχορήγησης οφείλουν να το επιστρέψουν στον Κρατικό προϋπολογισμό μέχρι την 30η Ιουνίου 2021.